دلم مى خواد بنویسم ولى نمى تونم. نمى دونم اصلا چى مى خوام. مشکل اینه که هیچى نمى خوام. مى دونید؟ 

گاهى که از شدت سیرى در حال ترکیدنم با خودم مى گم اگه چى بود الان بیخیال سیرى مى شدم و بازم مى خوردم؟ و معمولا یه چیز خوشمزه به ذهنم مى رسه. ولى الان هیچى! این مثال رو براى دل در نظر بگیرید. 

الان از لحاظ روحى سیر شدم و هیچى نمى خوام. در واقع نمى دونم چى مى خوام. 

شاید دلم یه عالمه بچه بخواد که از دور قایمکى هى نگاه م کنن. از کادوهاشون ذوق کنن البته نه پیش من چون بچه هاى خجالتى ن. بلکه من شدت خوشحالیشون از بقیه بشنوم. شاید دلم یه عالمه شعر خوندن مى خواد و کسى که گوش کنه، همون شعره که مى گفت خیلى دوسش داره و سیمین بهبهانى خونده بود... چى بود... خوب یادم نیست... گفتا که مى بوسم تو را/ گفتم تمنا مى کنم/ گفتا اگر بیند کسى/ گفتم که حاشا مى کنم... گفتا ز بخت بد اگر، ناگه رقیب آید ز در/ گفتم که با افسونگرى او را ز سر وا مى کنم... 

من خسته شدم از دنیاى بزرگا. کلا خسته شدم. حوصله ندارم دیگه انتظارات رو برآورده کنم. حوصله ندارم غم دختراى بدبختى که خودشون رو بالا نمى کشن رو بخورم، حوصله ندارم احترام بذارم. حوصله ى هى ناراحت شدن رو ندارم حتى. حوصله ى هى دروغ شنیدن و ساکت موندن ندارم. حوصله خودم رو ندارم حتى. چیه این رفتارا؟ اصلا خسته شدم. خوب نیستم من. 

منبع : میلیونر زاغه نشین ツ |65 منبع : میلیونر زاغه نشین ツ |65 منبع : میلیونر زاغه نشین ツ |65 منبع : میلیونر زاغه نشین ツ |65 منبع : میلیونر زاغه نشین ツ |65 منبع : میلیونر زاغه نشین ツ |65 منبع : میلیونر زاغه نشین ツ |65 منبع : میلیونر زاغه نشین ツ |65 منبع : میلیونر زاغه نشین ツ |65 منبع : میلیونر زاغه نشین ツ |65 منبع : میلیونر زاغه نشین ツ |65 منبع : میلیونر زاغه نشین ツ |65 منبع : میلیونر زاغه نشین ツ |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : میلیونر زاغه نشین ツ |65 منبع : |65 منبع : میلیونر زاغه نشین ツ |65 منبع : |65 منبع : میلیونر زاغه نشین ツ |65 منبع : میلیونر زاغه نشین ツ |65 منبع : میلیونر زاغه نشین ツ |65 منبع : |65 منبع : Petrichor |65 منبع : Petrichor |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65 منبع : |65
برچسب ها : حوصله ,ندارم ,خوام ,گفتم ,هیچى ,خسته ,حوصله ندارم